Elevhälsan

För att skolan skall lyckas med lärandeuppdraget behövs flera olika stödprocesser – varav elevhälsan utgör en viktig del. Arbetet skall ha en inriktning mot att vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska ge eleverna goda förutsättningar för inlärning och mognad, utvecklad självtillit och god social förmåga med respekt för andra. Vi stödjer elevernas utveckling mot målen och arbetar för att skapa en positiv lärandesituation och miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Söderportgymnasiets elevhälsoteam utgörs av skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Avsikten med en tvärprofessionell bedömning är att skapa en helhetssyn kring elevens behov av stöd.

Vårt mål är att eleverna, utifrån varje individs förutsättningar, ska få bästa möjliga verktyg för att klara sina studier hos oss och få bästa möjliga framtid efter avslutade studier.

En framgångsfaktor för förändring och utveckling är att upptäcka, skapa och stödja elevens styrkor/resurser samt att förebygga och undanröja det som skapar svårigheter för eleven i skolan. Söderportgymnasiets vision är att vi vill vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.   

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Söderportgymnasiets reception

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 52 91

Besöksadress

Västra Boulevarden 53

291 31 KRISTIANSTAD

Fler kontakter

Vaktmästare

Stefan Petersson

Vaktmästare

0733-13 52 89