Söka till Riksgymnasiet

Uppdaterad:den 4 september 2017 13:28

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet inför läsåret 2018/2019 är den 15 januari 2018. Ansökningshandlingar finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet inför läsår 2018/2019 är den 15 januari 2018. Mer information och alla ansökningshandlingar finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Kontakta Kristina Wilhelmsson på SPSM för ansökan efter att ansökningstiden gått ut.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.