Ansökan

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet med Rh-anpassad utbildning inför läsåret 2017/2018 är den 15 januari 2017.

Sista dag att ansöka till Riksgymnasiet inför läsåret 2017/2018 är den 15 januari 2017. Mer information och alla ansökningshandlingar finns på specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.