Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som ger behörighet till studier på högre nivå inom samhälls- och beteende-vetenskap, ekonomi och humaniora. Tonvikten ligger på människors villkor ur ett samhällsvetenskapligt, kulturellt, ekonomiskt och historiskt perspektiv.

Samhällsvetenskaplig utbildning på Österänggymnasiet

På Österänggymnasiet kan du läsa det samhällsvetenskapliga programmet med den nationella inriktningen Samhällsvetenskap. Denna inriktning ger dig möjlighet till både breddande och fördjupande studier inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Med hjälp av samhällsvetenskaplig metod tränas du till ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär att du lär dig söka, tolka och analysera samhällsfrågor samt formulera och lösa problem.

Profilerande

Inom ramen för valbara kurser och individuella val kan du profilera dig mot t.ex. ekonomi och företagande, miljö och hållbart samhällsbyggande eller Europafrågor och internationella relationer. Du kan även fördjupa dig i språk, utöver de två obligatoriska läsåren i engelska och ett modernt språk kan du fortsätta med de båda under det sista läsåret samt läsa ett tredje språk under minst två läsår.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Samhällsvetenskap

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Eva Axelsson

Rektor HT/SA

0733-13 65 01