Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som tycker det är roligt och spännande att arbeta med problemlösning och laborativa moment.

Vad är Naturvetenskapliga programmet?

Programmet utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Matematik är dels ett eget ämne och dels ett hjälpmedel i andra ämnen. Kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser med ett idéhistoriskt perspektiv och med språket som ett redskap för kommunikation är viktiga och centrala delar i utbildningen.

Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar, Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. På Österänggymnasiet erbjuder vi båda.

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det är denna inriktning som ger den bredaste högskoleförberedande grunden bland alla gymnasieutbildningar.

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig fördjupade kunskaper inom biologi och samhällskunskap samt kunskaper inom geografi och hållbart samhälle. Riktar sig till dig som vill bredda dina kunskaper i naturvetenskap med mer kunskaper inom främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Programfördjupningar

Båda inriktningarna har tillhörande programfördjupning och individuellt val inom vilka man breddar eller fördjupar sina kunskaper inom vald inriktning. Som alternativ eller som komplement till detta finns möjligheter att läsa kurser inom exempelvis engelska, entreprenörskap, estetiska ämnen, filosofi, idrott och hälsa, information och kommunikation, juridik, moderna språk, programmering, psykologi, svenska, träningslära och webbteknik.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Naturvetenskap Österäng

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österänggymnasiet

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Joakim Andersson

Rektor

0733-13 65 15

Louise Johansson

Studie och yrkesvägledare

0733-13 65 16