NIU

Vill du läsa NIU - Nationellt godkänd idrottsutbildning? På denna sidan hittar du information på hur du skall gå till väga för att söka NIU

NIU - Nationellt godkänd idrottsutbildning

Handboll, fotboll och golf
Regionalt idrottsgymnasium för elitspelande killar och tjejer i fotboll, handboll och golf.

Uttagningsdatum för NIU med start ht 2016:

Fotboll: uttagning 1 - 14/12 kl 09.00-16.00
uttagning 2 - 20/1 kl 09.00-16.00

Handboll: uttagning 1 - 15/12 kl 09.00-16.00
uttagning 2 - 18/1 kl 09.00-16.00

Golf: uttagning - 23/1

Platserna fördelas genom uttagning och de som blir antagna kan gå på något av följande program:

Barn- och fritidsprogrammet (Milner) Ekonomiprogrammet (Söderport) Estetiska programmet, endast Estetik och media samt Bild och form (C4) Handels- och administrationsprogrammet (Söderport) Humanistiska programmet (C4) Naturvetenskapsprogrammet (Österäng, Söderport) Samhällsvetenskapsprogrammet(Söderport, Österäng) Teknikprogrammet (Österäng) Vård- och omsorgsprogrammet (Milner)

Antagning

Antagningen föregås av fysiska och tekniska tester specifika för din idrott samt en intervju. Förutom dina dokumenterade färdigheter i din idrott är din situation på klubbnivå viktig, dvs du måste delta i en elitinriktad verksamhet på klubbnivå och eller ha en ambition att hamna i en inom en snar framtid.

Målsättningen som ligger till grund för utbildningen är att "den som deltager skall ha de färdigheter som i förlängningen kan leda till nationell eller internationell elit".

Blir du antagen till NIU måste du därefter även bli antagen till något av programmen ovan. Antagning till NIU är alltså inte en garanti för att du kommer in på ditt gymnasieprogram.

Du gör din antagning till respektive sport under de dokument som ligger nedan under Länkar

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.