Finns framtidens lunch på Österänggymnasiet?

den 13 september 2021 12:50

Det pågår ett projekt på Österänggymnasiet om att hitta nya sätt att skapa lunch till storhushållning.

Olika sorter av baljväxter.
Olika sorter av baljväxter.

Projekt ihop med Hushållningssällskapet

Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet ska genom ett projekt ihop med Hushållningssällskapet lära sig mer om baljväxternas delvis outnyttjade potential och ta fram ett recept som ska passa för storhushållsproduktion.
Bönor, linser och ärter tillhör alla familjen baljväxter, och de är både näringsrika, klimatsmarta och plånboksvänliga. Att baljväxter är framtidens mat har många av oss förstått. Därför genomför Österänggymnasiet ihop med Hushållningssällskapet ett projekt kring baljväxter under hösten 2021.
Föreläsare från Hushållningssällskapet ska lära eleverna allt om produktionsförutsättningar, förädling och tillagning till klimatpåverkan och konsumtion.

Alla årskurser deltar

Det är elever från alla årskurser på restaurang- och livsmedelsprogrammet som får ta del av projektet. Men det blir även praktiska moment som workshop för att lära känna råvarorna bättre.
För en av årskurserna mynnar projektet sedan ut i en tävling under vecka 43.


Tävling för innovativ lunchrätt
Under tävlingen ska eleverna höra en innovativ lunch med fokus på baljväxter. Måltiden ska gå att skala upp till storhushållsproduktion.
Juryn består av representanter från både skola och företagare inom branschen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.