Specialpedagog

Du kan som elev vända dig till specialpedagog om du behöver hjälp med studierna, tips på appar, skapa konto till inläsningstjänst med mera. Specialpedagogerna är en resurs för dig som elev i din skolgång.

Vilken nytta har du av en specialpedagog?

Du kan ta kontakt med oss om du har problem med studierna, så reder vi tillsammans ut orsakerna och finner lösningar. Specialpedagogerna samarbetar med dina lärare och övrig personal för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Läs- och skrivsvårigheter

Funderar du över om du har läs- och skrivsvårigheter? Då kan du vända dig till oss med dina frågor. Om du redan vet att du har dessa svårigheter, kan vi tillsammans hitta alternativa verktyg, strategier och annat som kan underlätta studierna.

Andra studiesvårigheter

Du kan också få hjälp och stöd om du har stora svårigheter med matematik, inlärning eller koncentration. Vi reder ut problemen och hittar strategier och arbetsmetoder.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Specialpedagog

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 65 02

Besöksadress

Österäng

Sjövägen 30

291 43 Kristianstad

Fler kontakter

Jennica Örlebäck

Specialpedagog IMA/IN/INY

0728-85 83 72

Caroline Tell

Specialpedagog EE/RL/RLY/SA

0733-136531

Sofia Ericsson

Specialpedagog NA/TE

0728-857792