Specialpedagog

Som specialpedagog på Milnergymnasiet arbetar jag med att vara ett pedagogisk stöd åt dig som elev. Jag finns tillgänglig alla dagar i veckan.

Det här är en beskrivning av mina arbetsuppgifter:

 • Ge pedagogiskt stöd åt skolans elever enskilt eller i grupp under ordinarie lektionstid eller på annan överenskommen tid.
 • Hjälpa till med kompensatoriska hjälpmedel och alternativa läromedel som t.ex. Inläsningstjänst.
 • Hjälpa till med att ge en samlad bild och hitta strategier för att hantera studiesituationen.
 • Vara tillgänglig för studiestöd/läxhjälp och erbjuda eleverna möjlighet att göra eventuella omprov eller kompletteringsprov på förutbestämda tider.
 • Vara ett stöd för andra pedagoger. Det kan handla om att anpassa undervisningen för att skapa bättre förutsättningar för alla elever eller metoder för att arbeta med elever som har t ex läs- och skrivsvårigheter.
 • Vara en del av skolans elevhälsoteam (EHT) som arbetar tillsammans för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Specialpedagog

Telefon

044-136073

Besöksadress

J.H. Hedlunds väg 15

291 33 Kristianstad

Öppettider

Mån-Fre 08:00—16:00
Fler kontakter

Fredrik Svenesson

Specialpedagog, tjänstledig

000000

Frida Björklund

Förstelärare

-