Kurator

Kuratorn finns som en hjälp rörande i princip allt som kan tänkas påverka dina studier och/eller ditt välbefinnande. Du som elev har möjlighet att få en individuell samtalskontakt med kurator

Kurator kan exempelvis vara behjälplig med:

 • Lära känna/samarbetsövningar
 • Konflikthantering
 • Samtal, individuella eller i grupp
 • Kontakt med externa samarbetspartners som BUP, vuxenpsykiatrin, socialsjänsten, polis, fältgrupp m.fl.
 • Social kartläggning/bedömning
 • Uppmärksamma risk och skyddsfaktorer
 • DISA - aktivering av inre styrkor
 • MI - Motiverande samtal
 • Stresshantering
 • Tjej/Killgrupper
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.