Elevhälsoteam

Vi har ett elevhälsoteam som består av rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Vi jobbar nära eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal där elevernas hälsa och trivsel står i fokus. Vi arbetar förebyggande för att våra elever ska ha de bästa förutsättningarna under studietiden. Alla i teamet arbetar nära mentor och elev för att hjälpa eleverna på bästa sätt att nå sina mål.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.