Elevhälsoteam

På skolan har vi ett elevhälsoteam som består av rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. Vi arbetar förebyggande för att våra elever ska ha de bästa förutsättningarna under studietiden.

Skolsköterska

Skolsköterska Camilla Ask erbjuder hälsosamtal där elevernas hälsa och trivsel står i fokus.  
Skolläkaren heter Ida Klasson. Tid hos henne beställer du via skolsköterskan. 

Kontakt: 0733-13 59 53, camilla.ask@utb.kristianstad.se

Kurator

Kurator Zanitha Mohlin kan du vända dig till om du behöver någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd, som har tystnadsplikt. Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier. 

Kontakt: 0733-13 69 45,  zanitha.mohlin@utb.kristianstad.se

Studie och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare Ingrid Sigsjö erbjuder vägledning kring den aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete.

Kontakt: 0733-13 59 44, ingrid.sigsjo@utb.kristianstad.se

Specialpedagog

Specialpedagog Gunilla Underdal vänder du dig till om du behöver stöd med dina studier. Gunilla erbjuder pedagogiskt stöd enskilt eller i grupp under ordinarie lektionstid eller på annan överenskommen tid. Som elev får du hjälp att få en samlad bild och hitta strategier för att hantera din studiesituation.

Kontakt: 0733-13 52 14, gunilla.underdal@utb.kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Milnergymnasiet

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-135958

Besöksadress

J. A. Hedlunds väg 15

29133 Kristianstad

Fler kontakter

Camilla Ask

Skolsköterska

0733-13 59 53

Arbetar på skolan: måndag, onsdag och fredag

Zanitha Mohlin

Kurator

0733-13 69 45

Ingrid Sigsjö

Studie- och yrkesvägledare

0733-13 59 44

Gunilla Underdal

Specialpedagog

0733-13 52 14