Elevinformation

Milnergymnasiet ska vara en plats dit alla går med glädje. Skolan ska vara en plats där alla behandlas lika och inte någon form av kränkning förekommer. Alla ska känna sig trygga, sedda och respekterade.

Så arbetar vi

 

Vi arbetar aktivt på vår läroplattform Edwise, där du som elev lätt får inblick i ditt lärande och över din utbildning. Där publiceras information och formativ bedömning. Som Milnerelev har du under din studietid tillgång till en egen chromebook. Den fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel i dina studier.

Då du i ditt framtida yrkesliv kommer att arbeta med människor lägger vi mycket fokus på samarbete.

På Milnergymnasiet är det viktigt att allas behov tillgodoses, därför har ni som elever möjlighet att visa era kunskaper på olika sätt. Dessutom arbetar vår specialpedagog både i klassrummet tillsammans med undervisande lärare och enskilt med elever som behöver extra hjälp. Specialpedagogen erbjuder även läxhjälp, studieplanering och hjälp med digitala/alternativa lärverktyg.

Gruppbild på elever på Milnergymnasiet
 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

För en skola med många yrkesprogram är kontakterna med arbetslivet oerhört viktiga. Förutom olika studiebesök har alla våra program arbetsförlagt lärande, APL. Här får eleverna värdefull yrkeserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter i branschen. Vi har lång erfarenhet av att samordna praktikplatser vilket underlättar kontakten mellan elev och arbetsplats.

Bibliotek

 

Skolans bibliotek är ett viktigt verktyg i det dagliga skolarbetet. Biblioteket är alltid tillgängligt och används av såväl elever som personal. Här kan du låna böcker eller tidskrifter, sitta och plugga eller använda våra digitala resurser. Vår skolbibliotekarie hjälper dig med litteratur, informationssökning och källkritik.

 

Mentorer

Bild på mentor på Milnergymnasiet
 

Vi har engagerade mentorer som följer dig under studietiden hos oss. Att gå på gymnasiet innebär ett stort eget ansvar och många egna beslut, men din mentor finns alltid där för att stötta dig. Med din mentor kan du planera din utbildning, gå igenom hur du ska nå dina mål, diskutera hur du trivs och lämna synpunkter på din utbildning.

Våra värderingar

Milnergymnasiet ska vara en plats dit alla går med glädje. Vi arbetar för att alla behandlas lika och att inte någon form av kränkning ska förekomma. Alla ska känna sig trygga, sedda och respekterade.

 

Vanliga frågor

  • Allergi

   Tänk på att användning av parfym och starka deodoranter kan framkalla allergiska reaktioner hos andra människor.

   Rökning får bara ske utanför skolans område!

   Vid matallergi kontaktar du skolsköterskan och fyller i en blankett som skickas till restaurangen.

   Vi annan allvarlig allergi kontakta skolsköterskan.

  • Betyg

   Betygsskalan har beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Nationella kunskapskrav finns för betygsstegen A, C och E.

   Din lärare informerar dig om kursinnehåll och kunskapskrav. Läraren informerar dig också fortlöpande om hur du lyckas.

  • Bussförbindelser

   Från Kristianstad Central går det tre bussar som tar dig till Milnergymnasiet.
   Buss 1, 551 och 545.

  • Busskort

   Du som har minst sex kilometer till skolan kan få busskort. Om du bor i Kristianstad, Hässleholm eller Bromölla kommuner får du ditt busskort av assistenten på skolan. Övriga hämtar busskort i sin hemkommun. Busskortet är personligt och skall användas hela läsåret. Om du tappar bort kortet får du betala för att få ett nytt.

  • Ledighet

   Stor restriktivitet gäller vid ledighet.

   All ansökan om ledighet görs hos mentor! Avser ledigheten mer än fem dagar i följd eller mer än tre dagar per termin ska ledighet godkännas av rektor. Mentor godkänner upp till fem dagar.

   Ansökan inlämnas till mentor i god tid, helst tre veckor före önskad ledighet! Målsman kontaktar mentor i samband med ledighetsansökan! Lov för semesterresa beviljas i undantagsfall (t.ex. i samband med högtidsdag) och endast om resan sker tillsammans med målsman.

  • Mobiltelefon

   Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid. Du får inte ha mobiltelefonen påslagen vid prov.

  • Prövning

   Elev som inte uppnått betyget E på en kurs har rätt till prövning. Anmälningsblankett hämtas hos studie- och yrkesvägledaren på skolan. Den lärare som ska genomföra prövningen informerar dig om hur, när och var prövningen ska genomföras.

   Prövning kan inte göras förrän kursen är avslutad och betyg är satt. Om man fått minst betyg E i en kurs, men vill pröva för att få ett högre betyg, kan man anmäla sig till prövning först efter avslutad gymnasieutbildning. Anmälan kan göras till vuxenutbildning eller gymnasieenhet som erbjuder kursen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Milnergymnasiet

Telefon

044-135958

Besöksadress

J. A. Hedlunds väg 15

29133 Kristianstad

Fler kontakter

Sonja Nilsson

Skolassistent

044-13 59 58

Elna Andersson

Bibliotekarie

044-135951