Milnergymnasiet

Milnergymnasiet är en kommunal skola i Kristianstad som erbjuder fyra olika yrkesprogram: Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Hantverksprogrammen Frisör och Florist. Vi eftersträvar att våra klasser inte överstiger 25 elever, där alla får synas och allas behov tillgodoses.

Att välja program och gymnasieskola är en spännande och viktig del i ditt liv. Det kan vara svårt att veta vad som är rätt för dig och därför är du välkommen på ett studiebesök hos oss där du kan prova på att vara elev för en dag. Kontakta vår studievägledare så bokar vi in en tid som passar.

Skolan ligger vid Centralsjukhuset, har bra bussförbindelser från centrum och totalt cirka 300 elever och 38 pedagoger. Vi har en lång tradition av att utbilda studerande inom yrken med människor och service i fokus.  Alla elever och pedagoger har varsin chromebook till hjälp i det dagliga arbetet. Vi har engagerade mentorer som följer dig under din studietid hos oss. Vårt bibliotek är bemannat av skolbibliotekarie som hjälper både elever och pedagoger.

På skolan har vi ett Elevhälsoteam som är tillgänglig för dig som elev. I Elevhälsoteamet ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie och yrkesvägledare som alla har till uppgift att stötta dig under din skolgång.  

Vi erbjuder fyra program:

 

Aktuellt