Nationell idrottsutbildning

På Christian 4:s Gymnasium kan man läsa idrottsutbildning på inriktningarna Bild och Form samt Estetik och Media. Utbildningen är till för de elever som vill elitsatsa på Fotboll, Handboll eller Golf.

NIU är en av skolverket godkänd utbildning för de som har en ambition av att elitsatsa inom någon idrott. Elever på NIU byter ut vissa kurser på sitt program mot kurser i aktuell idrott. Det individuella valet läggs också på idrottskurser. Kristianstad kommun erbjuder dessutom elever inom NIU att läsa en extra kurs och alltså få ett utökat program. 

Antagningen till NIU föregås av fysiska och tekniska tester specifika för din idrott samt en intervju. Förutom dina dokumenterade färdigheter i din idrott är din situation på klubbnivå viktig, d.v.s. du måste delta i en elitinriktad verksamhet på klubbnivå och eller ha en ambition att hamna i sådan inom en snar framtid. Målsättningen som ligger till grund för utbildningen är att ”den som deltager skall ha de färdigheter som i förlängningen  kan leda till nationell eller internationell elit”.

På Christian 4:s Gymnasium erbjud NIU på inriktningarna ESBIL (Bild och form) och ESEST (Estetik och media). NIU administreras av Söderportgymnasiet i Kristianstad.

Blir du antagen till NIU måste du därefter även bli antagen till något av programmen ovan. Antagning till NIU är alltså inte en garanti för att du kommer in på ditt gymnasieprogram.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.