ISPEC

ISPEC är en stödenhet - som ger stöd åt elever som är antagna på ett nationellt program vid någon av kommunens gymnasieskolor samt IMIND-elever.

Stödet från ISPEC riktar sig till normalbegåvade elever, 16-19 år, med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eleven ska ha avslutat grundskolan.

Verksamheten erbjuder två olika inriktningar av stöd.

1. Eleven är inskriven på Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, har sin bas på (IM)ISPEC, Söderportgymnasiet och får sin huvudsakliga undervisning inom denna verksamhet. Verksamheten består av mindre undervisningsgrupper och tar emot elever från alla grundskolor.

Syfte: att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningen utformas efter elevens behov och förutsättningar och kan innehålla såväl grundskolekurser som praktik. I vissa fall kan även gymnasiekurser erbjudas. Här har eleven möjlighet att läsa upp sin behörighet i en lugn, personaltät arbetsmiljö.

Här arbetar engagerad personal med utbildning och erfarenhet av ungdomar med behov av en alternativ lärandesituation. Eleverna ges här möjlighet att finna och nyttja sina styrkor.

“Vi vill att eleven i denna miljö skall utveckla självkännedom, självförtroende, öppenhet och vilja att söka och ta till sig ny kunskap."

2. Elever, som är behöriga/antagna till ett nationellt program. De har möjlighet till stöd från ISPEC av en studiecoach som följer eleven i den ordinarie undervisningen på programmet.  Hur stort stödet blir är beroende av elevens behov och ISPEC resurser. eleven kan behöva stöd med struktur, planering, läxstöd mm. Målet är att eleven ska klara sina gymnasiestudier med bästa resultat utifrån sina förutsättningar.  Rektor på det nationella programmet som eleven är antagen på har ansvaret för eleven.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.