Programinriktat val

Programinriktat val ska leda till att du uppfyller behörighetskraven till nationellt program. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot försäljnings- och och serviceprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.

Introduktionsprogrammet med programinriktat val är till för dig som har flertalet godkända betyg med dig från grundskolan.

Behörighetskravet till programinriktat val är att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk samt: 

  • godkända betyg i engelska och matematik och minst 3 andra ämnen

eller

  • godkända betyg i engelska eller matematik och minst 4 andra ämnen. 

Du läser inom ramen för det nationella programmet utbildningen är riktad mot. De ämnen som du saknar behörighet i schemaläggs tillsammans med studie- och yrkesvägledare utifrån dina behov. Det upprättas en individuell studieplan. 

Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. 

Behörighetskraven för det nationella program som utbildningen är inriktad mot förväntas vara uppfyllda senast efter ett läsår. När behörighetskraven är uppfyllda antas du till det nationella program du påbörjat. 

Vi erbjuder programinriktat val  mot försäljnings- och serviceprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.