Introduktionsprogrammet

Den individuella vägen till dina mål. På Christian 4:s gymnasium erbjuder vi olika introduktionsprogram. Dessa ska ge dig möjlighet att komma vidare mot utbildning eller in i arbete. Utbildningen är på heltid och du följer din individuella studieplan.

Introduktionsprogrammet är ett alternativ för dig som inte uppfyller behörighetskraven till nationella gymnasieprogram. 

På Christian 4:s gymnasium finns dessa inriktningar på IM-programmet: 

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.