NPF-stödverksamhet, ISPEC

ISPEC stödverksamhet riktar sig till dig med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). ISPEC bedrivs i två olika former: inom ramen för nationella program och inom ramen för IM-programmet.

Möjlighet att få stöd från ISPEC har du som är en normalbegåvad elev,  16-19 år, med en diagnostiserad NPF diagnos. Dels som ett IM-program där man har möjlighet under ett år att läsa upp sin grundskolebehörighet men även som stödverksamhet i form av studiecoacher till elever som läser nationellt program på någon av kommunens gymnasieskolor.

ISPEC inom ramen för nationellt program

Är till för dig som är antagen till ett nationellt program på någon av kommunens gymnasieskolor. Kartläggning av behov görs och rektor på gymnasieskolan är den som ansöker till ISPEC. Om du blir antagen får du stöd av en studiecoach i din skolsituation. Du får stöd i att hitta strategier för att kunna arbeta bättre och mer självständigt under skoldagen. Studiecoachen är länken mellan elev, lärare och vårdnadshavare. 

Antagningsförfarande

  • Är du i behov av stöd från ISPEC, och uppfyller behovskraven, är det din rektor som ansvarar för ansökan. Ansökningar behandlas löpande.

ISPEC inom ramen för Introduktionsprogrammet IM. 

Är för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationellt program. Du har din bas på ISPEC . Undervisningen sker i små grupper med individuellt anpassad undervisning med mycket vuxenstöd. Upplägg av undervisningen utifrån dina mål i nära samarbete med lärare, SYV, elevhälsoteam och socialpedagoger. 

Målet är att sätta fokus på de ämnen som behövs för att du som elev ska komma vidare i dina studier. Syftet är att eleven skall bli gymnasiebehörig och gå vidare till fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.

Antagningsförfarande

  • Ansök via det ordinarie gymnasievalet (skanegy.se).
  • Förutom ansökan via skanegy.se så måste du lämna in en skriftlig ansökan på en speciell blankett. Denna blankett skall vara skolan tillhanda senast den 15 maj (se nedan).
  • Beslut om antagning erhålls i juni.

Du som är behörig att söka ISPEC IM-program kan besöka skolan och träffa personal som arbetar där. I samråd med din skola eller vårdnadshavare kontaktar ni  Annika Löfgren  0733-13 52 70 för att boka in besöket. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s gymnasium

Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Annika Löfgren

Rektor NA, SA, IM och ISPEC

0733-13 52 70

Annika Lysell

Studie- och yrkesvägledare

0733-13 60 59