NPF-stödverksamhet, ISPEC

ISPEC stödverksamhet riktar sig till dig med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). ISPEC bedrivs i två olika former: inom ramen för IM-programmet och inom ramen för nationella program.

Möjlighet att få stöd från ISPEC har du som är en normalbegåvad elev,  16-19 år, med en diagnostiserad NPF diagnos. Dels som ett IM-program där man har möjlighet under ett år att läsa upp sin grundskolebehörighet men även som stödverksamhet i form av studiecoacher till elever som läser nationellt program på någon av kommunens gymnasieskolor.

ISPEC inom ramen för Introduktionsprogrammet IM. 

Är för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationellt program. Du har din bas på ISPEC . Undervisningen sker i små grupper med individuellt anpssad undervisning med mycket vuxenstöd. Upplägg av undervisningen utifrån dina mål i nära samarbete med lärare, SYV, elevhälsoteam, socialpedagoger och fritidsledare. 

Målet är att sätta fokus på de ämnen som behövs för att du som elev ska komma vidare i dina studier. Syftet är att eleven skall bli gymnasiebehörig och gå vidare till fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.

Antagningsförfarande

 • Ansök via det ordinarie gymnasievalet (skanegy.se).
 • Förutom ansökan via skanegy.se så måste du lämna in en skriftlig ansökan på en speciell blankett. Denna blankett skall vara skolan tillhanda senast den 17 april.
 • Beslut om antagning erhålls i juni.

Du som är behörig att söka ISPEC kan besöka skolan och träffa personal som arbetar där. I samråd med din skola eller vårdnadshavare kontaktar ni  Annika Löfgren  0733-13 52 70 för att boka in besöket. 

ISPEC inom ramen för nationellt program

Är till för dig som är antagen till ett nationellt program på någon av kommunens gymnasieskolor. Kartläggning av behov görs och rektor på gymnasieskolan är den som ansöker till ISPEC i samråd med vårdnadshavare. Om du blir antagen får du stöd av en studiecoach i din skolsituation. Du får stöd i att hitta stategier för att kunna arbeta bättre och mer självständigt under skoldagen. Studiecoachen är länken mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Studiecoacherna kan vara stöd åt en eller flera elever. 

Antagningsförfarande

 • Är du i behov av stöd från ISPEC, och uppfyller behovskraven, lämnar rektor tillsammans med vårdnadshavare in en ansökan. Ansökningar behandlas löpande.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.