Individuellt alternativ ISPEC

Individuellt alternativ, ISPEC, är ett studiealternativ som finns på Christians 4:s gymnasium. ISPEC riktar sig till dig med en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Introduktionsprogrammet med Individuellt alternativ - ISPEC är för dig som är diagnostiserad med  en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Undervisningen sker med mycket vuxenstöd. Skolan erbjuder ett helhetstänk genom samarbeten med andra myndigheter och instanser vid behov.  Du erbjuds en individuell studieplan efter dina förutsättningar och mål. 

Utbildningen är under ett år, kan eventuellt förlängas med beslut från rektor. 

Verksamheten erbjuder två olika inriktningar av stöd.

1. Stöd i klass ute på nationellt program

Du är antagen till ett nationellt program på någon av kommunens gymnasieskolor. Kartläggning av behov görs och rektor på gymnasieskolan som sedan ansöker till ISPEC i samråd med vårdnadshavare. Om du blir antagen får du stöd av en studiecoach som följer med och stöttar under skoldagen. 

Antagningsförfarande

 • Är du i behov av stöd från ISPEC, och uppfyller behovskraven, lämnar rektor tillsammans med vårdnadshavare in en ansökan. Ansökningar behandlas löpande.

 

2. Stöd via individuellt alternativ

Är till för dig som inte uppfyller behörighetskraven för nationellt program. Du har din bas på ISPEC som finns i lokaler vid Söderportgymnasiet. Undervisningen sker i små grupper med mycket vuxenstöd. Upplägg av undervisningen utifrån dina mål i nära samarbete med lärare, SYV, elevhälsoteam, socialpedagoger och fritidsledare. 

Syftet är att eleven skall bli gymnasiebehörig och gå vidare till fortsatt utbildning eller ut ipå arbetsmarknaden.

 Antagningsförfarande

 • Ansök via det ordinarie gymnasievalet (skanegy.se).
 • Förutom ansökan via skanegy.se så måste du lämna in en skriftlig ansökan på en speciell blankett. Denna blankett skall vara skolan tillhanda senast den 17 april.
 • Beslut om antagning erhålls i juni.

Du som är behörig att söka ISPEC kan besöka skolan och träffa personal som arbetar där. I samråd med din skola eller vårdnadshavare kontaktar ni Björn Fritz, 072-4678576, för att boka in besöket. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.