Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet (HT) är en yrkesutbildning för arbete inom turistnäringen. Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera olika verksamhetsområden. Resvägar och färdsätt ändras, förväntningar på nya upplevelser ökar och kraven på service förändras.

 
Elever på Hotell- och turismprogrammet

På Christian 4:s gymnasium har du möjlighet att läsa Hotell- och turismprogrammet med inriktning mot turism och resor. Denna inriktning ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper inom turistnäringen och leder till en yrkesexamen. Det är möjligt att kombinera programmet med lokal/nationell idrottsutbildning.

Teori och praktik integreras

De teoretiska kunskaperna som du får i skolmiljö tillämpas genom praktiska uppgifter i turistbranschen. Dessutom ges du möjlighet till minst 15 veckors praktik förlagd i åk 2 och åk 3. Möjlighet till praktik utomland finns i åk 3.

Du kan välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier.

Undervisningen i ämnet turism ger dig kunskaper i turismens verksamhetsområde: bo, äta, göra, resa och sälja samt om turismens utveckling.

Den belyser också frågor som rör sociala,ekonomiska,kulturella och etiska förhållningssätt.

Vilka förmågor utvecklas?

Utbildningen leder till att du utvecklar din förmåga att kommunicera, möta kunden och gästen på ett serviceinriktat sätt. Vidare ges möjlighet att utveckla förståelse för olika kulturer, religioner och levnadssätt.

I inriktningen betonas förmåga att informera, organisera samt arrangera resor och olika evenemang.

Efter utbildningen kan du t ex arbeta med turistinformation, guidning, evenemangsplanering, hotellverksamhet eller inom resebranschen.

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att driva ett eget UF-företag under ett helt läsår.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.