Handels- och administrationsprogrammet

Är du intresserad av service och att träffa människor ska du välja Handels- och administrationsprogrammet. På Handels- och administrationsprogrammet (HA) läser du om hur arbetet inom affärsvärlden fungerar.

Du lär dig grunder inom inköpsarbete, varuhantering, säljkampanjer, marknadsföringsmetoder, varuexponering och utformning av reklam inom handel. Du får grundkunskaper inom affärskommunikation och företagsekonomi.

Handel och service

På Handels- och administrationsprogrammet (HA) har vi inriktningen Handel och service med programfördjupningen inriktad mot butikssäljare. Årskurs 1 innehåller gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen.
I årskurs 2 och 3 läser du mer programfördjupningar och har även individuellt val där du väljer mellan många olika kurser som pedagogiskt ledarskap, privatekonomi, fotografisk bild, psykologi med flera.

Praktik och teori

Dina teoretiska kunskaper får du omsätta i praktiska moment under din utbildning. I årskurs 2 och 3 har du Arbetsplatsförlagt Lärande, APL. Då är du ute på en arbetsplats och följer och deltar i allt förekommande arbete. APL-plats väljer du i samverkan med skolan och i största möjligaste mån utifrån ditt intresse.

APL ger dig yrkeserfarenhet och kan ge dig möjlighet att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Skolan har ett fördjupat samarbete med representanter från praktikplatserna genom skolans programråd.

Högskolebehörighet

Du kan få grundläggande behörighet till högskola förutsatt att du väljer kurserna engelska 6 och svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 under utbildningen. 

NIU/LIU (Nationell eller lokal idrottsutbildning)'

På Handels- och administrationsprogrammet har du möjlighet att  kombinera gymnasiestudierna med idrottsutbildning. 

Du kan kombinera din utbildning med elitsatsning NIU ( nationell idrottsutbildning inom idrotterna: amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, golf eller handboll. Läs mer om NIU!

Du kan också välja att kombinera med lokal idrottsutbildning (LIU) inom idrotterna: amerikansk fotboll, fotboll, friidrott, ishockey, orientering, tennis.  

Ungt företagande (UF)

Som en del i undervisningen får du tillsammans med andra elever prova på att driva ett eget UF-företag under ett helt läsår.

      

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Christian 4:s gymnasium

Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutbildning

Telefon

044-13 60 70

Besöksadress

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

Fler kontakter

Erik Tirén Törnblom

Rektor HA, HT, HV Frisör och HV Florist

0733-13 44 06

Ingrid Sigsjö

Studie- och yrkesvägledare HA, HT, HV, SA, NA

0733-13 59 44