Skolstart hösten 2018

Uppdaterad:den 3 augusti 2018 13:04

Skolan börjar den 21 augusti 2018. Åk 1 har upprop i aulan kl 09.00 och åk 2 och 3 har upprop kl 10.00. Välkomna!

Läsåret 2018/2019 börjar tisdagen 21 augusti.

Årskurs 1 börjar 9:00 med upprop i skolans aula.

Årskurs 2 och 3 börjar 10:00 med upprop i skolans aula.

Eleverna på Christian 4:s gymnasiums IM: program får separat uppstartsinformation.

Skollunch serveras fr.o.m. tisdagen 21 augusti.

Mer information om lov och läsåret hittar du här.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.