Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning ska ge eleverna kunskap om utbildningar, yrken, arbetsliv och arbetsmarknad samt ge eleverna ökad självkännedom för ett friare val.

Under din gymnasietid kommer du och din klass att få information, bland annat i samband med de olika valperioderna. Du kan också boka tid för enskild vägledning. Du behöver själv vara aktiv och ta personlig kontakt när det gäller att söka information om utbildningsvägar och yrken.

Kontakta C4- gymnasiets studie- och yrkesvalsledare: 

Ingrid Sigsjö 

E-post: ingrid.sigsjo@utb.kristianstad.se

Telefon: 0733-13 59 44

Kontakt för: HA, HT, HV, SA, NA

Frida Jönsson

E-post: frida.jonsson2@utb.kristianstad.se

Kontakt för: ES, RG

Telefon: 0733-13 54 44

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.