Frånvaroanmälan

Sjukanmälan görs via lärportalen edWise eller genom SMS till 0730-121425.

För att kunna använda SMS-tjänst måste man ha registrerat sitt mobilnummer i edWise. Anmälan kan bara ske från registrerade nummer.

För att sjukanmäla skriver man något av följande:

 • Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
 • Personnummer (ÅÅMMDDNNNN)
 • Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
 • Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)

Bekräftelse på att anmälan är mottagen skickas ut. 

Ni hittar utförlig instruktion under dokument.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.