Elevinformation

Den här sidan är mest för dig som redan går på skolan eller är vårdnadshavare till en elev på skolan. Här hittar du länkar till viktiga e-tjänster, planer och kontaktvägar till skolan.

Skolan använder sig av lärplattformen edWise. Använd edWise för att komma i kontakt med lärare eller mentor. I edWise hittar du också studieplansamt löpande information om studierna  För elever som tidigare gått i grundskolan i Kristianstad Kommun så har man redan inloggning. Elever från andra kommuner tar kontakt med sin mentor. 

 

Elevhälsa

Elever

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolhälsovård, studie- yrkesvägledare samt kurator. Elevhälsan bedriver ett regelbundet arbete tillsammans med lärarna för att skapa ett bra studieklimat på skolan. På skolan finns också kamratstödjare som tillsammans med kurator arbetar för att bibehålla det goda klimatet på skolan. Du når elevhälsan antingen via mentor eller via skolans expedition. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.