Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleverna utveckling mot utbildningens mål. Att må bra är grunden för att lyckas.

Specialpedagog

Hit kan du som är elev på skolan vända dig om du behöver hjälp och stöd i din studiesituation. Du kan få hjälp med olika hjälpmedel  som kan underlätta dina studier. Kanske behöver du hjälp med planering för att komma ikapp eller hjälp med studieteknik. Möjlighet till läs/skriv/matematiktester finns.

Du som vårdnadshavare är välkommen att vända dig till specialpedagogen om du har frågor kring ditt barns studiesituation.

Specialpedagog: Kit Carlsson, 0738-53 27 71, ES, NA, SA.    kit.carlsson@utb.kristianstad.se 

Specialpedagog: Charlotte Sandelin, 0733-17 19 45, RG, FS, HT, HV.
charlotte.sandelin@utb.kristianstad.se 

 

Skolsköterska

Att må bra och trivas i skolan är viktigt för dig och dina studier.  Som elev på skolan är du välkommen att kontakta mig om du har någon ohälsa/sjukdom som kan påverka dina studier.

Jag finns på skolan för att ge råd och hjälpa dig när det gäller din hälsa. Vi kan ta hjälp av skolläkare vid behov.Under ditt första år erbjuds du ett hälsosamtal. Vi samtalar kring livsstil och hälsa och vi följer upp din hälsojournal från grundskolan gällande vaccinationer, tillväxt med mera.

Skolsköterska: Catarina Carlson, 0733-136191
catarina.carlson@utb.kristianstad.se  

 

Kurator

Att må bra och trivas under sin studietid är viktigt för dig och dina studier. Ibland behöver man någon att prata med, någon som kan lyssna och vara ett stöd, då kan du vända dig till mig. Jag har tystnadsplikt.

Skolkurator: Åsa Sjöholm, 0733-136365  
asa.sjoholm@utb.kristianstad.se 

 

Studie- och yrkesvägledare

Under din studietid kommer du som är elev att ha frågor kring studieplaner och mål med din utbildning. Du kan vända dig till den studie- och yrkesvägledare som är knuten till ditt program.

Kontakt för: FS, HA, HT, HV, SA, NA

Studievägledare: Ingrid Sigsjö, 0733-135944, 
ingrid.sigsjo@utb.kristianstad.se 

Kontakt för: ES, RG

Studievägledare: Frida Jönsson, 0733-135444, 
f
rida.jonsson2@utb.kristianstad.se 

Kontakt för: IM

Studievägledare: Annika Lysell, 0733-136059, 
annika.lysell@utb.kristianstad.se 

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.