Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare

Elevhälsan bedriver ett regelbundet arbete tillsammans med lärarna för att skapa ett bra studieklimat på skolan. På skolan finns också kamratstödjare som tillsammans med kurator arbetar för att bibehålla det goda klimatet på skolan.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.