Välja skola

Det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. I februari månad får alla 6-åringars vårdnadshavare ett brev med förslag till skolplacering. Om annan skola önskas går det bra om där finns plats.

Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år.
Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år.

Välja annan skola

Möjligheten att välja annan kommunal skola eller fristående skola finns. Placering i annan kommunal skola kan bli aktuell om där finns plats. Rektor fattar beslut. Placering på fristående skola beslutas av rektor på den skolan.

I brevet som skickas hem finns information om hur du som vill byta skola ska göra.

Byta skola

För elever som går i skolan finns det ibland anledning till att vilja byta skola även om man inte flyttar. Prata först med rektorn på barnets skola om att ni funderar på att byta skola. Det finns en särskild blankett som ska användas vid önskan om skolbyte. Det är rektorn på den nya skolan som beslutar om det finns plats.

Flytta till Kristianstad

Om du ska flytta till Kristianstads kommun ska du ta kontakt med rektor på den skola som ligger närmast din nya adress. När det är dags att flytta ska en anmälan om inflyttning göras till oss.

Eleven är inte berättigad till skolskjuts om du väljer en skola utanför den skola som eleven annars skulle blivit placerad på. 

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor (A-Ö). Där finns också kontaktuppgifter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.