Välja skola

Det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Välj den skola du vill att ditt barn ska gå på genom att ansöka via e-tjänst eller blankett. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering. Om du ska flytta till eller från kommunen ska en flyttanmälan göras.

Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.
Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.

Välja skola

Val av skola inför nästa läsår sker under en period på ca tre veckor i februari och mars. Nu är möjligheten att välja skola stängd. E-tjänsten för att välja skola kommer att öppna igen när nästa års valperiod börjar. För elever som har en skolplacering finns det möjligheter att ansöka om att få byta skola. Rutinerna för detta ses på länken nedan.

Byta skola

Byte av skola kan göras om eleven redan har en placering på en skola. Byte beviljas endast om det finns plats på den önskade skolan. Läs mer på vår sida om att byta skola.

Byta skola

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering. Information om fritidshem hittar du här:

Fritidshem, fritids

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Modersmål, hemspråk

Flytta till Kristianstad

Om du ska flytta till Kristianstads kommun ska en anmälan om inflyttning göras till oss. Blankett för detta finns under E-tjänster.

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor (A-Ö). Där finns också kontaktuppgifter.

Förskolor och skolor A-Ö>

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.