Semesterstängt

Placeringsenheten som hanterar skolplaceringar i förskoleklass och grundskola har semesterstängt 5 juli – 6 augusti.

Allmänna frågor om skolplaceringar besvaras av medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

Ansökningar om skolbyte och inflyttning som inkommit innan den 20 juni får beslut om skolplacering i slutet av juni.

Ansökningar om skolbyte och inflyttning inkomna mellan den 20 juni och 4 augusti får beslut om skolplacering i mitten av augusti innan skolstart.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.