In- eller utflyttning

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Kristianstad har du möjlighet att lämna önskemål om skolplacering. Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstad kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er i annan kommun, ska ni meddela din nuvarande skola.

Skolor i kommunen

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor A-Ö. Där finns också kontaktuppgifter.

Förskolor och skolor A-Ö

Anmälan om inflyttning

Anmälan om inflyttning gör du via e-tjänst. För att kunna göra detta krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna anmälan för att den ska vara giltig.

Direkt till E-tjänst

Blankett används  i undantagsfall då anmälan om inflyttning ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten för att den ska vara giltig.

Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

När du flyttar till Kristianstads kommun

För att få en plats på en kommunal grundskola måste eleven vara folkbokförd i Kristianstads kommun. Om eleven ännu inte är folkbokförd ska anmälan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på köpe- eller hyreskontrakt som styrker kommande folkbokföring.

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbokförda i Kristianstads kommun en skolplacering på en kommunal skola. Som nyinflyttad elev har man alltid rätt till en skolplacering på en skola inom skolskjutsgränsen eller en skola med anvisad skolskjuts förutsatt att skolskjuts är berättigad.

Läs mer om grundskolan i Kristianstads kommun

Elev från annan kommun som placeras i familjehem eller HBV-boende

I dessa fall ska vårdnadshavare/hemkommunens socialtjänst/familjehem ansöka om skolplacering via inflyttningsblankett. Ansökan ska styrkas med placeringsbeslut från hemkommunens socialtjänst. Ansökan skickas till placeringsenheten för hantering.

Önskemål om en fristående skola

Om du önskar att eleven ska börja i en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. Om eleven får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Hantering av inflyttning

Inflyttningsanmälningar hanteras löpande, dock tidigast månaden innan önskat skolstartsdatum (förutsatt att ansökningen kommit in i tillräckligt god tid).

Beslut om skolplacering

Vi utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Varje elev har rätt till en skolplacering på en kommunal skola antingen inom skolskjutsgränsen eller en skola med anvisad skolskjuts förutsatt att skolskjuts är berättigad. Om det finns fler sökande än platser på önskad skolan fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier.

Urvalskriterier vid skolplacering

Beslut fås månaden innan skolstart om ansökan kommit in i tid.

Skolskjutsgränser

Skola nära hemmet är en skola inom nedanstående skolskjutsgränser från folkbokföringsadressen till skolan. Avstånd för skolskjutsgränser avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen NVDB.

 • 2 000 m för åk F-1
 • 2 500 m för åk 2-3
 • 3 000 m för åk 4-6
 • 4 000 m för åk 7-9

Om det inte finns en skola inom ovanstående skolskjutsgränser så är eleven anvisad en skola med skolskjuts till.

Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför respektive skolskjutsgräns.

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

Elev från annan kommun som önskar skolplacering utan att folkbokföras i Kristianstads kommun

Ansökan om placering på skola i Kristianstads kommun skall göras på särskild blankett. Ta kontakt med rektor på den önskade skolan och fråga efter blanketten Ansökan om skolplacering för interkommunal elev. Ansökan skickas till rektor på önskad skola. Skolchef fattar beslut om skolplacering i mån av plats.

Utflyttning

Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstad kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er i annan kommun ska ni meddela din nuvarande skola. Använd avsedd blankett.

Blankett för anmälan om utflyttning av elev

Fritidshem

Tänk även på att ansöka/säga upp fritidshemsplacering. Uppsägningstiden är två månader. 

Läs mer om fritidshem

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.