Välja eller byta grundskola

Ansökan om att välja eller byta grundskola inom Kristianstads kommun samt att anmäla att grundskolelev flyttar in till Kristianstads kommun görs i våra e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsterna krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Välja skola inför förskoleklass och årskurs 7

Val av skola för blivande förskoleklass (F-klass) och årskurs 7 genomförs under en period på cirka två veckor i februari-mars, då e-tjänsten för skolval är öppen. Läs mer om hur man gör för att välja skola:

Välja skola inför förskoleklass

Välja skola inför årskurs 7

Byta skola

Byte av skola kan göras via e-tjänst om eleven redan har en skolplacering inom kommunen. Byte beviljas endast om det finns plats på den önskade skolan. Skolbyten för kommunala grundskolor hanteras vid fyra tillfällen per läsår.

Läs mer om att byta skola 

Inflyttande elev

Om ni flyttar till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal skola gör du en anmälan om skolplacering via e-tjänsten. Vid placering i familjehem eller HVB-hem i Kristianstads kommun ansöker man om skolplacering via blankett för inflyttning. Mer information om rutiner vid inflyttning finns här:  

Läs mer om in- eller utflyttning

Elev bosatt i grannkommun

Elev som är folkbokförd i en av Kristianstads närliggande kommuner och inte tänker folkbokföra sig i Kristianstads kommun kan ansöka om att få gå i kommunal skola i Kristianstad. För att ansöka används blanketten "Ansökan om skolplacering för interkommunal elev" som finns här nedan. Blanketten skickas till rektor för den önskade skolan. 

Blankett för ansökan om skolplacering för interkommunal elev

Skolor i kommunen

Du kan söka efter kommunala och fristående skolor i listan Förskolor och skolor A-Ö. Där finns också kontaktuppgifter.

Förskolor och skolor A-Ö

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Läs mer om modersmål och ansök

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.