Tordyveln resursenhet

Vi finns i Vä utanför Kristianstad. Byggnaden ligger nära skog och här finns fina promenadslingor och lekplatser.

Vår verksamhet

Resursenheten Tordyveln ligger i Vä utanför Kristianstad. Utomhus har vi en stor skolgård med härlig natur och möjligheten att genomföra många olika fysiska aktiviteter och umgås. Hos oss går elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt

Vi har elever i årskurs 1-6.Eleverna kommer från olika delar av kommunen.  Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Personalen arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar med tydlig struktur, individuella schema och kompensatoriska hjälpmedel för att öka elevens måluppfyllelse. 

Det sociala arbetet genomsyrar all undervisning. Vi använder oss av kognitiva metoder som seriesamtal, sociala berättelser, KAT-kit och samtal, både i grupp och individuellt.

Ett nära och fungerande samarbete med hemmet är viktigt för oss och vi arbetar för en ärlig och öppen kommunikation.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.