Tordyveln resursenhet

Vi finns i Vä utanför Kristianstad. Byggnaden ligger nära skog och här finns fina promenadslingor och lekplatser.

Vår verksamhet

Vi har elever från F-klass till årskurs 6. Vi är fyra stycken personal. Våra mål är att stärka elevernas självförtroende och ge dem en bra grogrund för framtiden. Hos oss går elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Arbetssätt

Här arbetar vi mycket med konflikthantering. Vi använder oss av olika verktyg till exempel sociala berättelser, seriesamtal och KAT-Kit. Vårt arbete genomsyras av en tydlig struktur. Varje elevs individuella behov står i centrum. Vi har små grupper och en-till-en undervisning vid behov. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.