Talldals resursenhet

Talldals resursenhet ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Hos oss går elever i årskurs 5-9 som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt

Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Vi arbetar med tydlig struktur samt täta och kontinuerliga samtal med vårdnadshavare. Eleverna hos oss har god tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.