Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Sjukhusskolan

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. I Kristianstad driver Kristianstads kommun undervisning på CSK och BUP för barn och ungdomar.

Vår verksamhet

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet. Undervisningen anpassas efter varje barn med hänsyn tagen till vårdbehov och behandling. Vi arbetar tillsammans med elevens hemskola och vårdnadshavare. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Lärarna är anställda av kommunen och är med på ronder, konferenser och planering som gäller eleven. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.