Klara resursenhet

Resursenheten Klara ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Klara ligger avskild från övrig utbildningsverksamhet. Eleverna är indelade i två mindre grupper. Vi är mycket personal som arbetar hos oss. Vi arbetar med tydlig struktur, personligt schema, pictogram och färgkodning.

Huset har två större lektionssalar, en matsal och två mindre arbetsrum. Här finns expedition för rektor, specialpedagog och kurator. Här finns också en träslöjdssal som används av alla elever inom resursskolan. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.