Frida resursenhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner. Vi har två lektionssalar, en matsal och några små rum. Hos oss går elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Arbetssätt

Vi har elever som går i årskurs 6-9. Eleverna kommer från olika delar av kommunen. Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Personalen arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar med tydlig struktur, individuella schema och kompensatoriska hjälpmedel för att öka elevens måluppfyllelse. 

Det sociala arbetet genomsyrar all undervisning. Vi använder oss av kognitiva metoder som seriesamtal, sociala berättelser, KAT-kit och samtal, både i grupp och individuellt.

Ett nära och fungerande samarbete med hemmet är viktigt för oss och vi arbetar för en ärlig och öppen kommunikation. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.