Frida resursenhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

Vår verksamhet

Resursenheten Frida ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner. Vi har två lektionssalar, en matsal och några små rum. Enheten ligger avskild från övrig utbildningsverksamhet.

Arbetssätt

Vi har elever som går i årskurs 6-9. Eleverna kommer från olika delar av kommunen. De är delade i två grupper. Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Vi arbetar med tydlig struktur, personligt schema och IT-verktyg.

Hos oss har resursskolans skolsköterska sin mottagning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.