Utflyttning

Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstads kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och barnet folkbokförs i annan kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Använd avsedd blankett.

Blankett: Anmälan om utflyttning av elev, grundskola

Blanketten skickas till nuvarande skola som sedan vidarebefordrar en kopia till placeringsenheten. 

Tänk även på att säga upp fritidshemsplacering. Uppsägningstiden är två månader.

Fritidshem, fritids

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.