Överklaga skolplacering

Om du anser att ditt barns skolplacering inte följer barn- och utbildningsförvaltningens urvalskriterier och principer kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Skillnad på att överklaga ett beslut och att ansöka om skolbyte

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att det är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de helst vill gå i.

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att Barn- och utbildningsförvaltningen inte har följt reglerna för skolplacering. 

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt regelverket, kan du ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om på sidan byta skola.

Byta skola

Överklaga beslut om skolplacering

Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Du överklagar på olika sätt och till olika instanser beroende på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Om ditt barn inte får ert första önskemål

Om ditt barn inte får ert första önskemål kan du överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Det gäller även om ditt barn har fått en plats i någon av de andra skolorna ni önskade. Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.
För att överklaga ska du skriva ett brev. Brevet måste innehålla följande saker:

 • Att det är ett överklagande
 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (om skolchefen vill kontakta dig)
 • Din e-postadress (om skolchefen vill kontakta dig

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:
Kristianstads kommun
Barn- och utbildningsnämnden
291 80 Kristianstad

Kristianstads kommun, i detta fall berörd skolchef, bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om kommunen väljer att inte ändra sitt beslut kommer vi att skicka in överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd, som då prövar ärendet och fattar ett beslut.

Om ni inte önskat skola

Om ditt barn fått en skolplacering utan att du har gjort ett aktivt önskemål, kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Malmö. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut.
Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev. Brevet måste innehålla följande saker:

Att det är ett överklagande

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (om domstolen vill kontakta dig)
 • Din e-postadress (om domstolen vill kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:
Förvaltningsrätten Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.