Önska eller byta grundskola

Ansökan för att önska skolbyte inom kommunen eller önska kommunal grundskola när du flyttar in till Kristianstads kommun görs i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7

Önskemål om skolor för blivande förskoleklass (F-klass) och årskurs 7 genomförs under en period på cirka två veckor i februari-mars, då e-tjänsten för skolval är öppen. Läs mer om hur man gör för att önska skolor:

Önska skola förskoleklass och årskurs 7

Byta skola

Önskemål om skolbyte kan göras via vår e-tjänst om barnet redan har en skolplacering inom kommunen. Byte beviljas endast om det finns plats på någon av de önskade skolorna. Skolbyten mellan kommunala grundskolor hanteras vid två tillfällen per läsår från och med läsåret 2023/2024.

Byta skola 

Inflyttning

Om du flyttar till Kristianstads kommun från en annan kommun och önskar skolplacering på en kommunal grundskola för ditt barn gör du en ansökan om skolplacering via vår e-tjänst. Vid placering i familjehem eller HVB-hem i Kristianstads kommun ansöker man om skolplacering via blankett för inflyttning. Mer information om rutiner vid inflyttning finns här:  

In- eller utflyttning

Barn bosatt i närliggande kommun

Barn som är folkbokförda i en av Kristianstads närliggande kommuner och inte tänker folkbokföra sig i Kristianstads kommun kan ansöka om att få gå i kommunal skola i Kristianstad. För att ansöka används blanketten "Ansökan om skolplacering för interkommunal elev" som finns här nedan. Blanketten skickas till rektor för den önskade skolan. Skolchef fattar beslut om skolplacering i mån av plats.

Blankett för ansökan om skolplacering för interkommunal elev

Skolor i kommunen

På sidan ”grundskolor” kan du se var skolor ligger utifrån din adress och läsa mer om respektive skola.

Grundskolor

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Fritidshem, fritids

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Mer information om modersmål och ansökningsblanketter

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.