Lovskola, sommarskola

Sommarskola erbjuds till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Nyanlända elever i årskurs 6-9 erbjuds lovskola för att öka möjligheten att uppnå kunskapsmålen i svenska A, matematik och engelska.

Lovskola på sommaren för elever i årskurs 8 och 9 – sommaren 2021

Kristianstad kommun har som mål att alla elever ska gå ut årskurs 9 och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Sommarskola är ett bra sätt för eleverna att få extra hjälp, tid och möjlighet att nå målen. Under sommarlovet erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen sommarskola till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet.

Första dagen är måndag den 21 juni. Då träffas vi mellan klockan 8.30-15.00. Övriga dagar startar skolan klockan 9.00 och avslutas 15.00.

Plats: Slättängskolan

Datum: 21 juni –2 juli

 • Vad innebär sommarskola för dig som elev? Om du har missat viktiga moment, eller känner att du har svårt att nå målen (minst betyget E) i något ämne, kan sommarskola vara något för dig. Undervisningen sker i mindre grupper, så din lärare kan lägga mer tid på just dig och anpassa undervisningen individuellt för dig.
 • Efter sommarskola finns möjlighet för dig som gått ut åk 9 att få ditt betyg ändrat till minst betyget E om du uppfyller kunskapskraven för detta (så kallad prövning).
 • Gymnasieantagningen mottar lovskolebetyg och rättelser av betyg för registrering till reservantagningskörningen i slutet av juli 2021.
 • Om man blivit antagen till sommarskolan är närvaro obligatorisk. Det är viktigt att du talar med din mentor eller den lärare du har i det ämne du vill läsa innan du ansöker till sommarskola.
 • Busskort ges till de elever som får minst 4 km till sommarskolan.

Ansökan till sommarskola för i elever i årskurs 8-9

Ansökan ska göras av vårdnadshavare senast den 15 juni. Ansökan till sommarskola görs via e-tjänst som finns under relaterad information nedan. Om vårdnadshavaren inte har något mobilt BankID finns möjlighet att ansöka på blankett som finns nedan eller på elevens skola.

Lovskola på sommaren för nyanlända elever – Norretullskolan

Nyanlända elever i årskurs 6-9 som tillhör förberedelseklass (FBK) eller har en klassplacering inom innevarande skolår erbjuds lovskola på sommaren. Målet är att öka möjligheten att uppnå kunskapsmålen i kärnämnena Svenska A, Engelska och Matematik.

Första dagen är måndagen den 21 juni. Då träffas vi mellan klockan 8.30-15.00. Övriga dagar startar skolan klockan 9.00 och avslutas 15.00.

Plats: Norretullskolan

Datum: 21 juni –2 juli

 • Om man blivit antagen till sommarskolan är närvaro obligatorisk. 
 • Busskort ges till de elever som får minst 4 km till sommarskolan.

Ansökan till sommarskola för nyanlända elever i årskurs 6-9

Ansökan ska göras av vårdnadshavare senast den 15 juni. Ansökan till sommarskola görs via e-tjänst som finns under relaterad information nedan. Om vårdnadshavaren inte har något mobilt BankID finns möjlighet att ansöka på blankett som finns nedan eller på elevens skola.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.