Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer grundskolans läsår.

Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller alltid minst 178 dagar. På hösten är det en veckas lov. Under jul- och nyårshelgerna har eleverna lov. Vårterminen innehåller en sportlovsvecka, vecka 8 och en ledig vecka i samband med påskhelgen.

Läsårstider för grundskola och gymnasieskola 

Läsårstider 2020-2021
PeriodDagar
Elevernas läsår 2020-08-19 - 2021-06-18
Höstterminen  2020-08-19 - 2020-12-18
Vårterminen 2021-01-13 - 2021-06-18
Lovdagar

2020-10-26 - 2020-10-30 v. 44 Höstlov

2021-02-22 - 2021-02-26 v. 8 Sportlov

2021-04-06 - 2021-04-09 v. 14 Påsklov

2021-04-30

2021-05-14

Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. Du kan se vilka datum som gäller på samtliga skolor, fritidshem och förskolor i dokumentet Läsårsinformation 2020-2021
Lärarnas arbetsår 2020-08-12 - 2021-06-23
Läsårstider 2021-2022
PeriodDagar
Elevernas läsår 2021-08-19 - 2022-06-17
Höstterminen  2021-08-19 - 2021-12-21
Vårterminen 2022-01-13 - 2022-06-17
Lovdagar

2021-11-01 - 2021-11-05 v. 44 Höstlov

2022-02-21 - 2022-02-25 v. 8 Sportlov

2022-04-11 - 2022-04-14 v. 15 Påsklov

2022-05-27

Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna. 
Lärarnas arbetsår 2021-08-12 - 2022-06-21

Ledighet för elev i grundskola

Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

 • frånvarons längd
 • elevens studiesituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

Ledighet för elev i gymnasieskola

Rektor fattar beslut om ledighet. Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar för att informera sig om och arbeta med de moment som hen missat i undervisningen.

Ansök om ledighet

Som vårdnadshavare eller myndig elev ansöker du om ledighet via blankett. Du hittar blanketter nedan, under relaterad information.

Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

Sex dagar per år har medarbetarna i förskola och fritidshem gemensam planering och kompetensutveckling. Dagarna används också till att utvärdera verksamheten. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

Alla vårdnadshavare får information om planerings- och kompetensutvecklingsdagarna minst två månader i förväg. På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Dagarna medför ingen reducering av avgiften.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet. Detta görs via barnschema Tieto Edu app och gå in i god tid innan för att registrera aktuella tider eller lämna dagen blank (inga tider) om barnet ska vara ledig. Mer information om Tieto Edu app www.kristianstad.se/registrerabarnschema.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.