Villaskolan

Villaskolan ligger i Åhus och tillhör Skolområde Södra. Skolan består av homogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi är ca 320 elever. Skolan ligger vid infartsvägen i en vacker barnvänlig tallskog med säkra cykel- och gångvägar. Skolan består av fyra enplanshus.

Hur vi jobbar

Vi håller till i nya fräscha lokaler.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med  skolsköterska, kurator och specialpedagoger. De träffas en gång i veckan tillsammans med rektor. Med sina olika kompetenser stöttar de eleverna under deras skoltid.

Villaskolans fritidshem

Fritidshemmet är öppet alla vardagar från klockan 6.30-18.30. Här går barn i åldrarna 6-12 år. Vi är ca 200 inskrivna elever fördelade på 4 fritidsavdelningar. Vi går ofta ut i närområdet, skogen och lekplatser och har utedagar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.