Väskolan

Väskolan ligger i Vä, cirka en mil utanför Kristianstad. Intill skolan ligger idrottsplats, friluftsbad och tennishall. Lokalbussar går från Kristianstad och stannar precis utanför skolan.

Om skolan

Väskolan är en F-9-skola med ca 500 elever. Skolans verksamhet är organiserad i två spår för år F-9. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Skolan har fyra specialpedagoger som är organiserade i ett arbetslag och som tillsammans med kuratorer och skolsköterska utgör skolans elevhälsa. Skolan tillhör skolområde Västra.

Personal

På skolan arbetar ca 50 personer. Verksamheten leds av rektorerna Emma Niklasson, som ansvarar för år F-3 och fritidshemmet och Ulf Nilsson, som ansvarar för år 4-9. 

Byggnaden

Skolan genomgick under 2008-2010 en omfattande renovering och nyinvigdes den 19 augusti 2010. 

Utöver lektionssalar finns två matsalar, ett bibliotek och en cafeteria med biljard- och pingisbord och en liten scen. Alla lokaler som eleverna använder finns på samma våningsplan.

Skolans prioriterade mål

Vi vill vara långsiktiga i vårt arbete och av detta skäl kommer vi att arbeta efter nedanstående mål ur Lgr 11 under läsåret 2018/2019.

2.4 Skola och omvärld: har inblick i närsamhället och dess arbetet- föreningsliv- och kulturliv.

2.5 Övergång och samverkan: Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

2.1 Normer och värden: respektera andra människors egenvärde.

2.3 Elevernas ansvar och inflytande: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

2.4 Skola och hem: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

2.2 Kunskaper: kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

2.7 Bedömning och betyg: utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Väskolan

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 41 00

Besöksadress

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Postadress

Väskolan

Folkvandringen 1

291 65 Kristianstad

Fler kontakter

Roger Persson

Rektor åk F-3 & fritidshem

044-13 40 60

Ulf Nilsson

Rektor åk 4-9

044-13 41 01

Jessika Sköld

Administratör

044-13 41 00