Tollarps skola

Tollarps skola ligger intill  Vramsån och vi finns ett stenkast från fantastisk natur i Stackedala. Vår skola präglas av ett varmt och välkomnande klimat där "alla känner alla". Hos oss går elever i årskurs F-9.

Tollarps skola ligger intill Vramsån.
Tollarps skola ligger intill Vramsån.

Vår verksamhet

Tollarps skola är en F-9 skola i kommunal regi, som även bedriver fritidsverksamhet, för årskurs F-6. På skolan finns ca 470 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B.

Skolan har fyra övergripande arbetslag indelade i F-3, 4-6, 7-9, samt elevhälsans arbetslag, EHT. I det sistnämnda arbetslaget finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Det råder en god kollegial stämning i arbetslagen, där hög måluppfyllelse och ett lösningsfokuserat samarbete är i fokus. Pedagogerna har bred kompetens med hög ämnesbehörighet. Erfarenhet och kunskap tas tillvara för att nå en helhetssyn. Det råder engagemang och ett positivt, inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att eleven har kunskap om vilka förmågor och mål som bedöms i varje ämne samt hur eleven kan arbeta för att nå dessa. Skolan bedriver värdegrundsarbete, som en röd tråd, genom hela verksamheten, där målet är att skapa trygghet och trivsel, samt utveckla elevens förmågor för att aktivt kunna verka i demokrati.

Fritidshem

På fritidshemmet erbjuder Tollarps skola en stimulerande verksamhet, som bidrar till lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna en meningsfull fritid, samt vara en komplettering till skolan för lärande och social utveckling. Fritidshemmen är indelade i två avdelningar för elever i årskurs F-2, Borgslyckan och Källarlyckan. Elever i årskurs 3-6 vistas på Klubben, Ågården. Avdelningarna samarbetar i olika sammanhang. Öppettiderna för denna verksamhet är måndag-fredag klockan 6.15-18.30.

Tollarps skola ska vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Tollarps skola

Skolområde: Södra

Telefon

044-13 45 00, 13 45 01

Besöksadress

Borgargatan 13

298 33 Tollarp

Postadress

Tollarps skola

Susanne Bengtsson

Borgargatan 13

298 33 Tollarp

Fler kontakter

Paula Lundin

Rektor F-3

0733-13 45 04

Marcus Svensson

Rektor åk 4-9

044-13 45 03

Susanne Bengtsson

Administratör

044-13 45 00

Eva Jönsson

Ekonomiadministratör

044-13 45 01