Slättängsskolan

Slättängsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är uppdelad i en F-6 del med inriktningen ”kultur – språk och kommunikation", samt en 7-9 del som även har handbollsprofil.

Skolan är en F-9 skola med en F-6 del och en 7-9 del med handbollsprofil.
Skolan är en F-9 skola med en F-6 del och en 7-9 del med handbollsprofil.

Slättängsskolan F-6

Foto på Slättängsskolan F-6

Slättängsskolan F-6 arbetar med inriktningen ”kultur – språk och kommunikation”. Vi är indelade i arbetslag; barnskola A, barnskola B, åk 2 och 3-6/klubb. På skolan finns ca 180 elever och 20 personal. Fritidshem för de yngre barnen och klubbverksamhet för de äldre barnen är integrerad i verksamheten och i lokalerna.

Slättängsskolan startade sin verksamhet i augusti 2008.  Skolans upptagningsområde är Åsum, Åsumtorp och Jakobs väg. Skolan har elever i klasserna F-6.

Mål för skola och fritidshem

Vi vill:

 • Att eleverna ska känna trygghet, delaktighet och glädje. 
 • Att kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all verksamhet. 
 • Skapa och erbjuda en stödjande miljö för hälsa och lärande. 
 • Att eleven ska ta ansvar och förstå sitt eget lärande samt utveckla ett kritiskt tänkande.  
 • Att kunskapsmålen skall nås samt att praktiska, sinnliga och estetiska aspekter uppmärksammas. 
 • Att meningsfullhet, lust och nyfikenhet ska prägla barnens lärande. 
 • Öka läsglädjen, läskunnigheten och läsförståelsen. 
 • Ha en ärlig och öppen kontakt med föräldrarna.

Fritidsverksamhet

På Slättängsskolans fritidshem och fritidsklubb vill vi att barn och föräldrar ska känna trygghet. Vi erbjuder en pedagogisk och meningsfull verksamhet. Vi vill att barnen ska få en bra grund att stå på vad gäller etik och moral och på ett naturlig sätt delta i det sociala samspelet. Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till självständiga individer för att de ska kunna ta ansvar och klara sig på egen hand i samhället. Vi vill även ge dem demokratiska värderingar. Barnen ska ges möjlighet att hitta ett fritidsintresse som passar just dem.

Fritidshemmet/klubben har öppet varje dag 6.30-18.30. På morgonen är alla fritidsbarn tillsammans och de barn som så önskar serveras frukost. Efter skolan är fritidshemmet öppet för barnen i F-2, och fritidsklubben för barnen i åk 3-6. Fritids tar in alla barn som behöver omsorg. Vi erbjuder även tillfällig placering till exempel vid kortare arbete.

Fritidshemmets och fritidsklubbens gemensamma prioriterade mål utifrån LGR 11

 • Augusti – oktober
  2.3 Ansvar och inflytande
  Vi vill att barnen ska ta mer ansvar för lokaler och saker, samt att de ska tycka att aktiviteterna på klubben ska vara roliga.
 • November – februari
  2.6 Kapitel 2.1 Normer och värden   
  Vi vill ha ett trivsamt arbetsklimat, där alla använder trevligt språk, tonfall och uttryck. Även kroppsspråket ska vara positivt. Vi vill att barnen ska bli medvetna om hur deras ord och kroppsspråk påverkar andra.
 • Mars -juni
  2.2 Kunskaper – digitala verktyg
  Vi vill att barnen på ett naturligt sätt ska använda digitala verktyg för inhämtning av kunskap.
Dessutom följer vi skolans inriktning: ”Kultur, språk och kommunikation” parallellt med övriga mål."

Om Slättängsskolan 7-9

 • Slättängsskolan 7-9 är en högstadieskola med fyra till fem klasser i varje årskurs. Vi har i dagsläget ca 280 elever. Skolan tillhör Kristianstads västra skolområde. Våra elever kommer från olika delar av skolområdet: Köpinge skola, Helgedalskola och Slättängsskolan F-6. Vi har också en handbollsprofil vilket gör att vi har många duktiga handbollsspelare från olika håll.
  Handbollsprofil
 • På skolan har vi ett elevcafé, ett stort skolbibliotek, en stor idrottshall samt en stolt handbollstradition.

Övrig information

På vårt kansli finns förutom skolans ledning också ledningen för skolområde västra. Skolan har bibliotek, idrottshall, hemkunskap- och slöjdsalar. Vi har elevhälsa med skolsköterska, kurator samt skolläkare (efter behov). Skolmaten serveras i vår matsal och tillagas i skolköket på skolan.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Slättängsskolan

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 24 15

Besöksadress

Slättängsvägen 96

291 62 Kristianstad

Postadress

Slättängsskolan

Slättängsvägen 96

291 77 Kristianstad

Fler kontakter

Eskil Nilsson

Rektor åk F-6

044-13 55 06

Sven-Erik Nilsson

Rektor åk 7-9

044-13 60 44

Rickard Rubin

Administratör

044-13 24 15