Byggnad Gamla Rönnowskolan där  bland annat årskurs 7-9 har sina lektioner.
Byggnad Gamla Rönnowskolan där  bland annat årskurs 7-9 har sina lektioner.

Rönnowskolan

Rönnowskolan är en F-9 skola i centrala Åhus. På skolan finns ca 550 elever i åldershomogena klasser och fritidsverksamhet för årskurs F-6.

På skolan och fritidshemmen arbetar vi för en trygg miljö och för ökad måluppfyllelse genom att erbjuda strukturerad undervisning där vi integrerar kunskaper i olika former. Eleverna ska bli motiverade och stimulerade så att de presterar optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom kollegialt lärande och samplanering stärker vi lärares professionalitet inom sitt ledarskap.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.