Teknik och entreprenörskap

Teknik- och entreprenörklasserna är profilklasser som arbetar med skapande, främst utifrån elevernas egna idéer. Vi utgår från tekniken, men jobbar också med företagande.

Vår verksamhet

Vi har elever från årskurs 7–9 och finns på Nosabyskolan i Kristianstad. Vårt upptagningsområde är hela Kristianstads kommun och elever från hela kommunen har därför möjlighet att söka till klasserna.

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Vi försöker att stimulera elevernas fantasi och skapande. Det är därför viktigt att eleven har en inre motivation och nyfikenhet för att lära sig nytt. Centralt är att sätta det eleverna själva gör i ett sammanhang och se till helheten. Genom att samarbeta med bland annat företag försöker vi göra skolarbetet mer verklighetsanknutet.

Arbetssätt

Tanken är att göra eleverna delaktiga i att planera och utforma innehållet i skolan. Vi jobbar med olika områden utifrån elevernas intressen. Dessa områden flätas samman genom både individuella projekt och grupparbeten. Projekten kan sträcka sig överallt ifrån en lektion till en hel termin.

Lärarna och eleverna provar sig fram genom att tillsammans experimentera och testa. Det är viktigt att våga utan att känna till resultatet och utan att vara rädd för att misslyckas. Det finns inga rätta svar som ska sökas utan lärandet sker parallellt och det är själva skapandet som står i centrum.

Ansökan 

Då Kristianstad kommun fr.o.m. höstterminen 2020 tillämpar skolval inför årskurs 7 kan elever inte längre söka direkt till inriktningen Teknik- och entreprenörskap. Eleven väljer Nosabyskolan och de elever som placeras på Nosabyskolan erbjuds sedan att söka till inriktningen.

På grund av covid-19 kommer vi inte erbjuda något Öppet hus vt 2021, istället kommer en informationsfilm om inriktningen läggas ut här. Den kommer inom kort, så håll utkik!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Nosabyskolan

Skolområde: Östra

Telefon

044-13 60 21

Besöksadress

Balsbyvägen 6

291 47 Kristianstad

Fler kontakter

Per Gustafsson

Rektor åk 7-9

044-13 60 21

Anne Lindkvist

Administratör

044-13 60 23