Näsby skola

Näsby skola ligger i anslutning till Gamlegårdsområdet i Kristianstad. På skolan går det ca 290 elever från årskurs F-5. Eleverna är uppdelade i åldershomogena klasser. Skolan har även två grupper för nyanlända, så kallade förberedelseklasser.

Vår verksamhet

Näsby skola ligger i anslutning till Gamlegårdsområdet i Kristianstad. Den kulturella mångfalden är stor på området och så även på skolan. På skolan går det i dagsläget ca 290 elever från F-5. Eleverna är uppdelade i åldershomogena klasser. Skolan har även två grupper för nyanlända, sk förberedelseklasser. Gemenskapen på skolan är stor, en styrka hos oss. På Näsby skola värdesätts olikheter och att se varandras möjligheter med mottot; Näsby skola – en skola att växa i!

För att kunna möta det ökade elevantalet på området planerar vi nu bygget av en ny skola som ska stå klar 2019. Skolan kommer att ligga på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Fram till att den nya skolan står klar fortsätter vi att växa. 

Läs mer om byggprojektet Lingenässkolan.

Fokusskola

Näsby skola är en av kommunens tre fokusskolor. Det innebär att skolan ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Skolan har ett starkt team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har utökad bemanning och nya lärare erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och professionellt stöd. Satsningen följs av forskare. 

Elevhälsoteam

Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagoger som jobbar nära eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök. Målsättningen är att jobba förebyggande och främjande. Skolan har även samarbete med skolläkare och skolpsykolog. I skolans elevhälsoteam ingår även en socialrådgivare. Denna funktion jobbar som en länk mellan skolan och familjerna.

Rastaktiviteter

På skolans raster finns, förutom våra rastvärdar, särskild personal ute som bedriver organiserade rastaktiviteter. Dessa får alla elever möjlighet att delta i. Rastaktiviteterna är en del av skolans värdegrundsarbete för att skapa en lugn och trygg rastmiljö.

Fritidshemmet

Vårt fritidshem har tre avdelningar. Här erbjuds barnen en meningsfull och pedagogisk verksamhet under den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar. Öppettiderna styrs av behoven, generellt så har vi öppet 6-18.

Skolrestaurangen

I skolans restaurang lagar våra kockar maten från grunden varje dag. Här bjuds på fantastiska smaker och en trevligt uppdukad meny. Det erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ för den som vill det, salladsbuffé samt knäckebröd och mjölk eller vatten som dryck. 

Sociala medier

Följ gärna vårt arbete på sociala medier. Där får du följa vårt arbete med eleverna. Vi presenterar vår verksamhets olika delar samt tar dig med i vårt utvecklingsarbete. Du kan även följa våra enstaka klasser för att ta del av deras dagliga arbete. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Näsby skola

Skolområde Norra

Telefon

044-13 53 58

Besöksadress

Svetsarevägen 2

291 36 Kristianstad

Postadress

Näsby skola

Johanna Larsson

Svetsarevägen 2

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Oscar Lindström

Rektor, Näsby skola, M

044-13 53 58

Maria Jönsson

Rektor, Näsby skola, L

044-13 42 83

Johanna Larsson

Administratör

044-13 61 59