Lingenässkolan

Lingenässkolan är en F-6 skola med grundskola, anpassad grundskola och fritidsverksamhet. Skolan ligger ute på det vackra Lingenäset och invigdes hösten 2019.

Lingenäs grundskola

Lingenässkolan är inte bara en plats, utan en idé om en verksamhet med en tydlig pedagogisk helhetsidé för att alla barn ska få lyckas enligt mottot:

Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

 

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Vår pedagogiska helhetsidé genomsyrar all verksamhet på skolan.

Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt tror vi att vi skapar en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

På Lingenässkolan får barnen vistas i en trygg miljö där varje barn blir bemött för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.

På grundskolan finns plats för ca 700 elever som är indelade i fyra paralleller samt verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.