Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Linderöds skola har elever i årskurs F-3.
Linderöds skola har elever i årskurs F-3.

Linderöds skola

I utkanten av Kristianstads kommun, på toppen av Linderödsåsen, ligger Linderöds skola som är en byskola. Vi har elever i årskurs F-3. Vi erbjuder också fritidshem.

Vår verksamhet

Skolan ligger nära naturen och det är lätt att hitta hit. Pendlingsmöjligheterna är mycket bra både till Malmö och till Kristianstad. Vi är en liten skola med 30 elever i årskurs F-3. Vi har ett skolbibliotek som vi har alltid har tillgång till och vår skolbibliotekarie är hos oss varannan vecka.

Ni kan även följa oss på vår bufblogg (se länkar). Här skriver elever och personal om vår vardag i skolan.

Arbetssätt

Våra klasser är uppdelade i årskurs  F-1 och årskurs  2-3.

Linderöds skola och förskola är Grönflaggcertifierade vilket innebär att vi jobbar aktivt med vår hållbara utveckling. Genom att använda sig av Grön Flagg så blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga arbetet i skolan. De finns sex olika Grön Flagg-tema som man utgår ifrån att fördjupa sig i och arbeta med. Temana är:

 • Livsstil och hälsa
 • Närmiljö
 • Vattenresurser
 • Klimat och energi
 • Konsumtion
 • Kretslopp

Vi samarbetar även med Linderöds förskola vid öppningar och stängningar. Titta gärna in på deras hemsida.

Vintergatans fritidshem och klubb

Vintergatans fritidshem och klubb är verksamheter för elever i årskurserna F-6 som går på Linderöds skola och Tollarps skola. 

En gemensam utgångspunkt för båda verksamheterna är att elevernas fritidstid ska vara meningsfull. På vårt fritidshem ska alla trivas, känna sig trygga och alla ska känna en samhörighet i gruppen. Vi jobbar väldigt mycket för att vara ett aktivt fritidshem och med det menar vi att rörelse och utevistelse är en stor och viktig del av verksamheten.

En stor variation av aktiviteter gör att vi kan möta alla elevers intressen och därmed skapa en meningsfull fritid. I dessa aktiviteter och i leken möter eleverna varandra och situationer uppstår där de får lära sig att hantera sociala relationer tillsammans och med stöttning av oss pedagoger.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.